Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
  • slide1
  • slide2
1 2
บริษัทแนะนำ
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก ได้วันละ 32.48 ตัน
ทำน้ำแข็งก้อนเล็ก กำลังการผลิตวันละ 33.95 ตัน
ทำน้ำพริกศรีราชา
ทำขนมปัง
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 40 เกวียน/วัน
คัดแยกและบดย่อยยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว
นำเถ้า ASH จากการเผาไหม้ของมวลชีวภาพ ฟอส์ซิล หรือวัสดุที่เผาไหม้ได้ แบบยิปซั่ม มาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรม
นำโฟมมาผ่านกรรมวิธีการทางอุตสาหกรรม โดยการหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นเม็ดพลาสติกและคัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เฉพาะเศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษโลหะ และเศษโฟม
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว ทำเชื้อเพลิงผสม ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากเศษยางและยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว ทำวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนซีเมนต์ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
คำค้นหาล่าสุด
พบ 621 บริษัท
พบ 2789 บริษัท
พบ 3182 บริษัท
พบ 958 บริษัท
พบ 1025 บริษัท
พบ 1100 บริษัท
พบ 1051 บริษัท
พบ 35588 บริษัท
พบ 332 บริษัท
พบ 92460 บริษัท
THE LINE