Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศโฟรเซิ้นฟูด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเลิศโฟรเซิ้นฟูด

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นแช่เนื้อสัตว์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 2204 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
เบอร์โทร  03779064
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  8400000
จำนวนพนักงาน  10
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  208
THE LINE