Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเหลือพืชผลการเกษตร
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเหลือพืชผลการเกษตร

หมวดหมู่  (1) การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  อบข้าวเปลือกและเก็บรักษาข้าวเปลือกในโกดัง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 99/9 หมู่ 12 ต. สายลำโพง อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  91650000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  47
THE LINE