Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ชุมแสงรักษา
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ชุมแสงรักษา

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 7.5 เกวียน/วัน)
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ หมู่ 2 ซอย ต. สายลำโพง อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  42000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  23
THE LINE