Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ศรีเพ็ชรธัญกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ศรีเพ็ชรธัญกิจ

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน)
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ - หมู่ 6 ต. สายลำโพง อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  285000
จำนวนพนักงาน  9
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  16
THE LINE