Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ หมู่ 9 ซอย ต. วังมหากร อ. ท่าตะโก จ. นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  140000
จำนวนพนักงาน  1
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  23
THE LINE