Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ โรงสีชุมชนกลุ่มเกษตรทำไร่ท่างาม
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

โรงสีชุมชนกลุ่มเกษตรทำไร่ท่างาม

หมวดหมู่  (1) การสี ฝัด หรือขัดข้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 12 เกวียน/วัน) อบเมล็ดพืชและเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดัง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่   หมู่ 4 ต. ท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  12
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  85
THE LINE