Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (2) การทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู หรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  แปรรูปไม้ด้วยเครื่องจักร เพื่อประดิษฐกรรม ทำวงกบประตู-หน้าต่าง กรอบรูป ปาร์เก้ โมเสดเฟอร์นิเจอร์
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ - หมู่ 13 ต. ท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  2020000
จำนวนพนักงาน  18
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  58
THE LINE