Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ นงเยาว์ค้าไม้
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

นงเยาว์ค้าไม้

หมวดหมู่  โรงงานทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  แปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐ์กรรม
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่   หมู่ 13 ต. ท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1350000
จำนวนพนักงาน  14
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  50
THE LINE