Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ กาญจนาวัสดุ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

กาญจนาวัสดุ

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 146 หมู่ 1 ต. ท่างาม อ. วัดโบสถ์ จ. พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  330000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  57
THE LINE