Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอฟ แอนด์ บี ฟู้ดเซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอฟ แอนด์ บี ฟู้ดเซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นเก็บอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องบริโภคอื่น ๆ เพื่อจำหน่ายปลีกและส่ง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 2160/1 ซอย รามคำแหง 28 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
เบอร์โทร  0732-1065
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  102500000
จำนวนพนักงาน  29
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  174
THE LINE