Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ สหกรณ์ผู้ค้าสุกรชำแหละกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

สหกรณ์ผู้ค้าสุกรชำแหละกรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่  (1) การฆ่าสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ฆ่าสัตว์และชำแหละ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 742 ซอย กล้วยน้ำไท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
เบอร์โทร  02493475
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  12000000
จำนวนพนักงาน  120
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  158
THE LINE