Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท อุดมซัพพลาย อิมเมกซ์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท อุดมซัพพลาย อิมเมกซ์ จำกัด

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ค้าเนื้อชำแหละแช่เย็น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 742 ซอย กล้วยน้ำไท แขวง คลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
เบอร์โทร  02490057
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  40
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  133
THE LINE