Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไซเก้นไฮมาค จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไซเก้นไฮมาค จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน หรือประดับ และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและยาง เช่น ถาดปูพื้น บังโคลน ยางปูพื้น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 23/192 หมู่ 8 ซอย พงษ์ศิริชัย 2 ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  6000000
จำนวนพนักงาน  8
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  65
THE LINE