Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ที.พี.พลาสติกการพิมพ์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ที.พี.พลาสติกการพิมพ์ จำกัด

หมวดหมู่  (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำและพิมพ์ถุงพลาสติก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 23/179-183 หมู่ 8 ซอย พงษ์ศิริชัย 2 ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  12000000
จำนวนพนักงาน  64
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  64
THE LINE