Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ทรงสวัสดิ์ (1988) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ทรงสวัสดิ์ (1988) จำกัด

หมวดหมู่  (4) การทำภาชนะบรรจุ เช่น ถุงหรือกระสอบ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำถุงพลาสติก และเชือกพลาสติก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 19/11 หมู่ 2 ซอย กังวาล ต. อ้อมใหญ่ อ. สามพราน จ. นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  6500000
จำนวนพนักงาน  18
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  78
THE LINE