Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เซาเทิร์น ไทยคูณ กรุ๊ป จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เซาเทิร์น ไทยคูณ กรุ๊ป จำกัด

หมวดหมู่  (2) การทำผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีปั๊มหรือกระแทก
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำแผ่นป้ายอลูมิเนียมอัดวัสดุสะท้อนแสงสำหรับจัดทำทะเบียนรถ ทำแผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายบอกทาง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่   ต. บางกล่ำ อ. บางกล่ำ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  6850000
จำนวนพนักงาน  18
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  171