Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำจัดเวฟ เคมีภัณฑ์
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำจัดเวฟ เคมีภัณฑ์

หมวดหมู่  (7) การเผาถ่านจากกะลามะพร้าว หรือการบดถ่านหรือแบ่งบรรจุถ่าน ที่เผาได้จากกะลามะพร้าว
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  การบดถ่านและอัดถ่านเป็นแท่ง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ นส.3กเล่มที่ 12379 เล่ม 154 หน้า 79 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  180000
จำนวนพนักงาน  10
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  157