Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ -
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

-

หมวดหมู่  (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ขุดดินสำหรับใช้ในการก่อสร้าง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 15387, 16995, 15388 หมู่ 5 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  10500000
จำนวนพนักงาน  5
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  102