Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ขุดตักดิน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ โฉนดที่ดินเลขที่ 7239 หมู่ 17 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ. สงขลา รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1120000
จำนวนพนักงาน  6
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  108