Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ร้านมะกัน
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ร้านมะกัน

หมวดหมู่  (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ขุดหรือลอกกรวดทราย หรือดิน ที่ใช้ในการก่อสร้าง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก0) เลขที่ 187 หมู่ 7 ต. นาเมืองเพชร อ. สิเกา จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  075-210-432
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  3300000
จำนวนพนักงาน  2
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  104
THE LINE