Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ -
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

-

หมวดหมู่  (2) การขุดหรือลอก กรวด ทราย หรือดิน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ขุดตักดิน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ ที่ดิน น.ส.3ก. ทะเบียนเลขที่ 143 หมู่ 4 ซอย - ต. นาเมืองเพชร อ. สิเกา จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1900000
จำนวนพนักงาน  2
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  82
THE LINE