Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด

หมวดหมู่  (1) การเลื่อย ไส ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น ที่คล้ายคลึงกัน
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ สับย่อยไม้และทำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 138/2 หมู่ 4 ซอย - ต. นาเมืองเพชร อ. สิเกา จ. ตรัง รหัสไปรษณีย์ 65535
เบอร์โทร  075-278205
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  185000000
จำนวนพนักงาน  229
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  120
THE LINE