Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ตั้งเป้งเฮง
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ตั้งเป้งเฮง

หมวดหมู่  (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำโครงหลังคาเหล็ก เครื่องมือการเกษตร และตัดโลหะ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 9/29 หมู่ 2 แขวง บางแค เขต บางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1700000
จำนวนพนักงาน  15
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  94
THE LINE