Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท อัลตร้า สกรีน ซิสเทม จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท อัลตร้า สกรีน ซิสเทม จำกัด

หมวดหมู่  (2) การทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำโครงเคร่าเพดานเหล็กและโครงหลังคาเหล็ก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 50 หมู่ 12 ซอย ลาดพร้าว 64 แขวง วังทองหลาง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  5800000
จำนวนพนักงาน  12
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  103
THE LINE