Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไทยวโรดม จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไทยวโรดม จำกัด

หมวดหมู่  (5) การทำหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้า หรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำ หรือชนิดแห้ง และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำชิ้นส่วนของหม้อเก็บพลังงานไฟฟ้าหรือหม้อกำเนิดพลังงานไฟฟ้าชนิดน้ำหรือชนิดแห้ง และประจุไฟแผ่นธาตุ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 404 หมู่ 6 ซอย ฟาร์มจรเข้ ต. ท้ายบ้าน อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  30000000
จำนวนพนักงาน  17
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  157
THE LINE