Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท แพรกษาเพาเวอร์ จำกัด

หมวดหมู่  โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตพลังงานไฟฟ้า ขนาด 6.7 MW
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 414 หมู่ 6 ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
เบอร์โทร  02-3240731
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  56000000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  188
THE LINE