Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สิขร อี - บิสสิเนส จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สิขร อี - บิสสิเนส จำกัด

หมวดหมู่  (1) การสร้าง ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนค์หรือ รถพ่วง
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ประกอบและผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ สามล้อ,สี่ล้อ,รถพ่วง และรถจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ,สี่ล้อ รถพ่วง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ประกอบจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์และเครื่องจักรกลที่ใช้เกี่ยวกับเกษตรกรรม
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 500 หมู่ 8 ต. ท้ายบ้านใหม่ อ. เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280
เบอร์โทร  02-3880868-77
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  25000000
จำนวนพนักงาน  19
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  144
THE LINE