Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท อาณาจักรไทยเครื่องครัว จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท อาณาจักรไทยเครื่องครัว จำกัด

หมวดหมู่  (9) การทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำของใช้จากโลหะ เช่น ตะหลิว ทัพพี เครื่องมือแพทย์ กรรไกรตัดหญ้า เครื่องสนามและโครงสร้างร่มบุคคลหลัก กำลังการผลิตได้ปีละ 56,000 ชิ้น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 1/4 หมู่ 15 ซอย มหาดไทยสงเคราะห์ แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  328000
จำนวนพนักงาน  20
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  340