Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ เกียรติณรงค์นำชัยการช่าง
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

เกียรติณรงค์นำชัยการช่าง

หมวดหมู่  (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  กลึง เจาะ คว้าน ตัด ไส เจียน และเชื่อมโลหะทั่วไป
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 35/11 หมู่ 7 แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10510
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  4100000
จำนวนพนักงาน  8
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  1583