Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ณัฐสุวุฒิ คอนกรีตอัดแรง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ณัฐสุวุฒิ คอนกรีตอัดแรง จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปและเสาเข็มคอนกรีต
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 236 หมู่ 10 ซอย บางพลีซิตี้ ต. บางปลา อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1000000
จำนวนพนักงาน  12
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  206
THE LINE