Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงเจริญโลหะกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงเจริญโลหะกิจ

หมวดหมู่  (12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ตัด พับและเชื่อมโลหะต่าง ๆ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 141 หมู่ 6 แขวง ลาดกระบัง เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  10500000
จำนวนพนักงาน  4
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  308