Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (12) การตัด พับ หรือม้วนโลหะ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ตัดโลหะ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 120/3 หมู่ 1 ซอย - แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  0737-4923
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  280000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  326