Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เอส.สไตน์เนอร์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส.สไตน์เนอร์ จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง, แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง, เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปทุกประเภท
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 44 หมู่ 3 ซอย สุขสวัสดิ์ 74 ต. บางครุ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  2500000
จำนวนพนักงาน  50
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  223
THE LINE