Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่  (1) การสกัดน้ำมันจากพืช หรือสัตว์ หรือไขมันจากสัตว์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  สกัดน้ำมันปาล์ม ผลิตไขมันพืช มาการีน และกลั่นน้ำมันพืช
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 36/1 หมู่ 2 ซอย วัดปุณหังสนาวาส ต. สำโรงใต้ อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
เบอร์โทร  02-7558122
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  630784637
จำนวนพนักงาน  311
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  207
THE LINE