Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไตรตั้นแอร์ซัพพลาย จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไตรตั้นแอร์ซัพพลาย จำกัด

หมวดหมู่  โรงงานผลิต ประกอบ ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ เครื่องอัดอากาศหรือก๊าซ เครื่องเป่าลม เครื่องปรับ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ผลิตตัวถังและกล่องเหล็ก
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 171/1 หมู่ 4 ซอย วัดมหาวงษ์ ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  8
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  116
THE LINE