Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท วี.พลัส ไลท์ติ้ง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท วี.พลัส ไลท์ติ้ง จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตส่วนประกอบและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โคมไฟ ขายึดหลอดไฟ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 15/23 หมู่ 3 ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
เบอร์โทร  03936568
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1000000
จำนวนพนักงาน  12
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  141
THE LINE