Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ไอ.อี.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ไอ.อี.แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หมวดหมู่  (3) การทำอุปกรณ์ติดตั้ง หรือเต้าเสียมหลอดไฟฟ้า (Fixtures of lamp Sockets or Receptacles) สวิตซ์ไฟฟ้า
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำตู้สวิทซ์ไฟฟ้า
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 10/2 หมู่ 4 ซอย สุขาภิบาล 1 ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  16
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  78
THE LINE