Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยรอลเลอร์เชน
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไทยรอลเลอร์เชน

หมวดหมู่  (2) การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับจักรยานยนต์ จักรยานสามล้อ หรือจักรยานสองล้อ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตโซ่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 78 หมู่ 4 ซอย วัดมหาวงศ์ ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
เบอร์โทร  03931515
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  166
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  90
THE LINE