Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท สินอุดมทอยส์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท สินอุดมทอยส์ จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำเครื่องเล่น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ทำเครื่องเล่นและเครื่องใช้ของเด็ก เช่น จักรยาน โต๊ะ เก้าอี้ เตียง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 89 หมู่ 7 ซอย มหาวงษ์ ต. สำโรง อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130
เบอร์โทร  03991975
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  9000000
จำนวนพนักงาน  110
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  124
THE LINE