Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เค สเต โค(เอเซีย) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เค สเต โค(เอเซีย) จำกัด

หมวดหมู่  (9) การทำเครื่องใช้เล็ก ๆ จากโลหะ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตปากกาสำหรับจับวัตถุ (TOGOLE CLAMP) ลิ้นปิดวาล์ว COMPRESSOR
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 90/2 หมู่ 4 ซอย นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  03269612
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  42747000
จำนวนพนักงาน  20
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  220