Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท โบตั๋น รีไซเคิล จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท โบตั๋น รีไซเคิล จำกัด

หมวดหมู่  (11) การอัดเศษโลหะ
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ตัดและอัดเศษวัสดุจำพวกโลหะ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 92/1 หมู่ 10 ซอย - แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  0 2737 4372-3
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  17000000
จำนวนพนักงาน  10
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  276