Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 271 หมู่ 11 ซอย ส.ไทยเสรี ต. ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  3000000
จำนวนพนักงาน  3
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  133
THE LINE