Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ทรีแพค อินโนเวชั่น จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมผลิตภัณฑ์ยิบซัม หรือผลิตภัณฑ์ปูนปลาสเตอร์
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ผลิตซีเมนต์-สีผสมคุณสมบัติพิเศษ
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 238/2 หมู่ 4 ซอย หมอบาง ต. ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10290
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  2500000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  117
THE LINE