Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

หมวดหมู่  (1) การทำหลอดไฟฟ้า หรือดวงโคมไฟฟ้า
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ประเภทธุรกิจนำเข้าและผลิต และซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED ทุกชนิด และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 155 ซอย ฉลองกรุง 31 แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  0
จำนวนพนักงาน  0
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  179
THE LINE