Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทยเพื่อธุรกิจ
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

หมวดหมู่  (13) การกลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไป
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  กลึง คว้าน ตัดไส โลหะทั่วไป
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 222/6 หมู่ 1 แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  1500000
จำนวนพนักงาน  7
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  308