Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท วิลล่า มาร์เก็ท เจพี จำกัด

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องแช่แข็ง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 1008/8 ซอย - แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  026621000
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  7450000
จำนวนพนักงาน  4
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  178
THE LINE