Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่  โรงงานห้องเย็น
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นเก็บรักษาอาหารสำเร็จรูป เช่น นม ไส้กรอก แซนด์วิช พิซซ่า ผัก ผลไม้ เป็นต้น
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 1035/1 หมู่ - ซอย - แขวง ทับยาว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  159680000
จำนวนพนักงาน  158
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  180
THE LINE