Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด

หมวดหมู่  (2) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นเก็บอาหารแช่แข็ง
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 2210/53 ซอย - แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  11000000
จำนวนพนักงาน  13
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  167
THE LINE