Metro : Company database ฐานข้อมูลบริษัทในประเทศไทย
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท เดลิแม็กซ์ จำกัด
ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท

บริษัท เดลิแม็กซ์ จำกัด

หมวดหมู่  (2) การถนอมเนื้อสัตว์ โดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลือ ดอง ตากแห้ง หรือทำให้เยือกแข็งโดยฉับพลันหรือเหือดแห้
ข้อมูลบริษัท  
ธุรกิจ  ห้องเย็นเก็บอาหารทะเล
   
ผลิตภัณฑ์  
ที่อยู่  เลขที่ 2210/39-40 ซอย - แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
เบอร์โทร  0
มือถือ  
แฟกซ์  
อีเมล์  
เว็บไซต์  
ทุนจดทะเบียน (บาท)  8000000
จำนวนพนักงาน  11
เริ่มต้นกิจการ  
จำนวนผู้ที่สนใจ  166
THE LINE